Par mums

Patentu birojs FORAL ir pazīstams kā profesionāls un uzticams partneris intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanā un īstenošanā.

1991.gadā nodibinātā kompānija ir kļuvusi par vienu no vadošajiem patentu birojiem Latvijā, kas pārstāv klientus Latvijas Patentu valdē, Eiropas Patentu iestādē (EPO), Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO), kā arī muitas iestādēs un Latvijas un starptautiskajās tiesu institūcijās.

Pateicoties mūsu ilgtermiņa sadarbībai ar kolēģiem citās valstīs, mums ir iespēja sniegt pakalpojumus arī visu trīs Baltijas valstu teritorijā un visā pasaulē.

Starp mūsu klientiem ir ne tikai lielākās multinacionālās korporācijas un universitātes, bet arī izgudrotāji (privātpersonas) un mazāki uzņēmumi, kas tikai uzsāk savu darbību.

Mūsu uzņēmuma darbinieki ir Latvijas patentpilnvaroto asociācijas, AIPPI (Starptautiskās rūpnieciskā īpašuma aizsardzības asociācijas), INTA (Starptautiskās preču zīmju asociācijas), ECTA (Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas), EPI (Eiropas Patentu biroja profesionālo pārstāvju institūta), LESI (Starptautiskās licencēšanas asociācijas), MARQUES (Eiropas Preču zīmju īpašnieku asociācijas), CITMA (Pilnvarnieku preču zīmju lietās priviliģēts institūts) un citu profesionālo apvienību biedri.

Uzņēmuma speciālisti regulāri lasa lekcijas un publicē rakstus par intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Mēs arī sadarbojamies ar valsts un sabiedriskajām institūcijām intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.