Pakalpojumi

Meklējumi

Mēs pārbaudām jūsu izgudrojuma patentspēju, preču zīmes piemērotību izmantošanai un reģistrācijai. Mēs arī veicam patenta tīrības meklējumus, klienta konkrētajām vajadzībām pielāgotus tematiskos meklējumus ...
Lasīt vairāk

Pieteikuma sagatavošana, iesniegšana reģistrācijai un lietvedība

Viens no mūsu darbības galvenajiem virzieniem ir patentu, preču zīmju, domēnu vārdu un dizainparaugu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana reģistrācijai, kā arī turpmākas lietvedības nodrošināšana...
Lasīt vairāk

Rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrācija un aizsardzība ārzemēs

Mēs palīdzam mūsu klientiem administrējot viņu patentu, lietderīgo modeļu, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu lietvedību ārvalstīs...
Lasīt vairāk

Uzturēšana spēkā

Lai patentus, reģistrētos dizainparaugus, preču zīmes un citas reģistrētas IĪ tiesības saglabātu spēkā, to reģistrācijas ir jāatjauno ...
Lasīt vairāk

Uzraudzība un izpēte

Intelektuālā īpašuma tiesību monitorings ir ļoti svarīgs instruments laikā pēc pieteikuma iesniegšanas un pēc reģistrācijas iegūšanas jūsu intelektuālā īpašuma tiesību pastāvēšanas nodrošināšanai...
Lasīt vairāk

Licencēšana un tiesību nodošana

Mēs palīdzam saviem klientiem licences līgumu izstrādē un reģistrācijā, tiesību nodošanā un franšīzes līgumu sastādīšanā.
Lasīt vairāk

Tiesvedības procesi

Mēs pārstāvam klientus tiesvedības procesos visās rūpnieciskā īpašuma tiesību jomās. Preču zīmju vai patentu pārkāpumu lietas, patentu atzīšana par spēkā neesošiem, preču zīmes reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu vai atcelšanu ir tikai daži no tiem..
Lasīt vairāk

Juridiskās konsultācijas

Mēs piedāvājam ekspertu konsultācijas intelektuālā īpašuma jautājumos, tostarp patentu, dizainparaugu, preču zīmju jomā ...
Lasīt vairāk